Search
Close this search box.
Life Coach Sylvia Salow walking in the mountains.

Posvátné Podnikání

Posvátné Podnikání je pro duchovní průvodce, léčitele a kouče, kteří chtějí propojit energetické a duchovní principy se svým posláním.

Byznys mentorování pro duchovní průvodce

Těchto deset lekcí 1 na 1 se zaměřuje na energetiku vedení duchovního podnikání a na to, jak se sladit své podnikání s duší, dary duše a použít své podnikání a svůj hlas ke službě světu.

Tradiční byznys rady fungují pouze omezeně pro duchovní průvodce. Jako kouč, průvodce, léčitel Vaše podnikání je prodloužením a vyjádřením svého pravého já. A proto nestačí aplikovat radu, která funguje pro někoho jiného. 

Posvátné Podnikání je o propojení se s duší, pochopením svých darů a vetkání všeho do svého poslání. 

Mít duchovně orientováné podnikání je o práci s jemnými energiemi a být ve své síle.

Posvátné Podnikání skoulbí duchovní a praktické 3D techniky, aby Vás Vaše poslání podporovalo na všech úrovní a Vy jste tak mohli pomoc více lidem. 

Author Sylvia Salow in the nature.
Healer Sylvia Salow meditating in the nature.

Propojte duchovní a praktické stránky podnikání.

Posvátné Podnikání je kombinace mentoringu, energetického ladění, kvantových skoků, a duchovních nástrojů s cílem pomoci Vám žít své poslání a pomáhat druhým. 

To, co se zde naučíte, si vezmete s sebou na zbytek své podnikatelské cesty.

Každá konzultace je jako kód a aktivace pro větší rozšíření toho, kdo jste a komu zde sloužíte.

Stejné principy Vám pomohou k prvnímu miliónu nebo k desítkám miliónů. 

Optimizovaný, jednoduchý a silný byzny, který vyživuje Vaši duši a slouží světu. 

Pro koho to je?

Posvátné podnikání je pro kouče, léčitele, kněžky, pracovníky světla a vizionáře.

Posvátné Podnikání je pro poskytovatele služeb a malé firmy založené na službách s online přítomností.

Možná jste v začátcích svého podnikání, nebo už nějakou dobu podnikáte a chcete dosáhnout většího dopadu, většího souladu a hojnosti.

Spolupracuji pouze s podnikateli, kteří jsou připraveni podniknout další kroky a zavázat se k jejich obchodnímu růstu. Chci vidět Váš úspěch, a proto je pro mě důležité, že i Vy jste zavázáni úspěchu.

Chcete se naučit duchovní a energetickou stránku podnikání, ujasnit si praktickou činnost a mít někoho, kdo pro Vás bude držet prostor, zatímco budete stoupat.

Life Coach Sylvia Salow walking in the mountains.
Starseed Healer Sylvia Salow

Lídršip a Podnikání

  • Lídršip (leadership) a podnikání jsou neoddělitelné. Pokud jste připraveni zažít exponenciální růst, zvu vás ke spojení mých programů Posvátného Podnikání a Duchovního Vedení.
  • Tyto dva programy byly zrozeny jeden pro druhého – posouvají Vaše podnikání na další úroveň a zároveň se stáváte lídrem, kterým sem Vaše duše přišla být.
  • Učební osnovy Posvátného Podnikání a Duchovního Vedení jsou vytvořeny tak, aby se navzájem podporvaly a lekce na sebe vzájemně navazují.
  • Pokud vstoupíte do obou programů, Duchovního Vedení a Posvátného Podnikání, navrhuji mít jeden byznys a jeden lídršip hovor měsíčně. Sešli bychom se tedy dvakrát měsíčně a Duhovní Vedení prohloubí byznys konzultace.

If you are ready for the biggest impact

  • Leadership and business are inseparable. If you’re ready to experience exponential growth and limitless impact, I invite you to combine my Sacred Business and Spiritual Leadership programs.
  • These two programs were born for each other- bringing your business to the next level and stepping into being the leader you’re here to be at the same time.
  • The Sacred Business and Spiritual Leadership curriculums are crafted to support each others’ sessions.
  • If you join both programs, the Spiritual Leadership, and Sacred Business, I suggest having one business and one leadership call monthly. Thus we meet twice a month, having the Spiritual Leadership program enhancing the business session.

Posvátné Podnikání

10 konzultací (90min, 1-na-1)

+ 10 PDF (anglicky)
+ 10 MP3 Aktivací

1: Vize

Začneme silnou aktivací Vaší síly a vaší vize. Ať už své podnikání teprve začínáte, nebo to děláte roky, přineseme do Vaší posvátné práce více záměru. Jste zde, abyste vedli skrze svou nejvyšší vizí, jednali se záměrem a odvahou. Jako duchovní majitel firmy tu nejste pro každého. Chci pomoci Vaši jedinečnosti, aby prozářila Vaši posvátnou práci.

2: Kalibrace Vašeho poselství a byznys modelu

Jaké je vaše poselství a jak může oslovit srdce lidí, pro které zde jste? V tomto sezení kalibrujeme vaše poselství (message), které bude sloužit jako obchodní model, který lze multiplikovat – což Vám umožní pracovat ve Vaší sféře génia, mít prostor, čas a kreativní oheň, který potřebujete.

3: Nechť Vás lidé najdou

Jak Vás mohou najít ti správní lidé? A pokud Vás již našli, jak můžete sloužit ještě více lidí zároveň? Podíváme se jaké platformy a způsoby komunikace jsou nejvhodnější pro Vás a jak s nimi autenticky pracovat způsobem, který vyhovuje i Vám.

4: Služby a Ceny

Jaké služby jsou ideálním vyjádřením Vašeho poslání a duše? Baví Vás Vaše služby a nabídky? V této konzultaci se podíváme na to, jak vytvořit nebo předefinovat Vaše služby tak, aby fungovaly pro Vás i ostatní. Najdeme pro Vás také správnou cenu a naučíte se, jak pracovat se svými cenami autentických způsobem.

5: Přilákejte klienty duše

Jaké přivábit klienty, se kterými se cítíte šťastní a inspirovaní ke spolupráci? Zvyšte své standardy pro klienty. Spojte se s jejich dušemi. Naučte se tajemství přitažlivosti klienta duše. Zefektivněte svou práci a oslovte ty správné lidi.

6: Struktury a budování týmu

Je čas vybodvat hloboké kořeny pro Váš byznys a sturktury, které pomohou Vašim klientům dosáhnout nejlepších výsledků. Budeme také mluvit o budování týmu, pokud se Vás to týka a vytvoření jasných vztahů s klienty. 

7: Ztělesněte nejvyšší potenciál své práce (embodiment)

Jak se stát magnetickým a ztělesnit nejvyšší sílu své práce? V tomto sezení se budeme zabývat hlubokou energií, která zapne váš magnetismus a učiní Vaši službu hravou. Pomůžeme Vám uplatnit své dary, vykročit k dokonalosti a nastavit prostor pro ztělesnění Vaši práce.

8: Energie podnikání

V této konzultaci se podíváme na energetikou stránku Vaší firmy. Provedu Vás nejúčinnějšími energetickými obchodními nástroji, které Vám otevřou oči k novému, hlubšímu pochopení Vašeho podnikání a Vašich klientů. P.S. Toto setkání bude zábavné a tyto nástroje změní Váš byznys.

9: Marketing a Branding

Marketing a branding jsou hravými nástroji skrze které můžete vyjádřit svou jedinečnost a dary své duše a zárověn najít správné klienty. Najdeme způsob, kterým můžete vyjádřit svůj hlas a poslání.

10: Posvátný prodej

Když prodej pochází s duše, je to krásný proces transformace pro Vás a Vaše klienty. Zamilujte se do prodeje a dovolte těm správným lidem, aby vstoupili do Vašeho světa. Naučím Vás autentický prodej, u kterého nemáte pocit, že něco prodávate, ale pouze vyjadřujete svou duši.

Bonusy

  • 10 Aktivačních meditací v angličtině. 
  • 10 PDF v angličtině. 
Frequently Asked Questions

Yes, this is a perfect place to start. Can you imagine starting with a foundation already in place? To move with intention and clarity. If you want to take business moves in alignment with your soul and have someone to hold a space for your expansion, then yes, the Sacred Business is for you.

If you have an established successful business but can’t sustain the successful months. Or if you’ve had consistent 10k plus months, bud would like to create more alignment, wealth, and impact; I’m happy to help you rise to the next level. 

For established businesses, we’ll revisit the areas of your business crafted in the curriculum and I’ll also adjust it to meet your needs.

Excellent choice! The Sacred Business and Spiritual Leadership programs were created to enhance each other. You can sign up for the Limitless Leadership and Business which include both programs.

Upon purchasing the program, you’ll receive a link to a booking calendar. If you join the Sacred Business without the Spiritual Leadership program, I recommend having biweekly calls. 

If you also purchase the Spiritual Leadership program alongside the Sacred Business, I recommend having one business call and one leadership call monthly. 

That being said, you can adjust the speed and have the calls more or less frequently as long as our calendars align. But I recommend that you have time to implement what we discuss on each call for the best results.

For now, the sessions are done in a one-on-one setting via Zoom.

After you purchase the program, you’ll receive a confirmation email and a link to schedule your sessions. All sessions are done via Zoom. Please, make sure to check your order confirmation email and the spam box in case you can’t see the email.

O Sylvii

SYLVIA SALOW je koučka, lektorka a spisovatelka v oblasti osobního rozvoje a duchovnosti. Pomáhá lidem objevit jejich plný potenciál a vnitřní sílu skrze plné propojení se s jejich duší.

Salow má 3 magisterské tituly v oblasti ekonomie a mezinárodního obchodu, které ji také zavedly do Číny v roce 2012, kde strávila 2 roky a začala tam psát pro svůj první blog. V roce 2017, měla TEDx přednášku v Kuala Lumpur na téma životního poslání.

Od roku 2015, Salow koučovala lidi po celém světě, měla přes 50 přednášek a workshopů, a publikovala 2 knihy.

Ve své práci používá kombinaci duševního a energetického a multidimenzionálního léčení, které lidem pomáhá sladit jejich tělo, mysl, srdce a duši, tak aby se opět propojili s jejich vnitřní silou a životním poslání. Salow dále vede lidi k tomu, aby se rozpomenuli na své pravé já, a proto v roce 2019 založila Školu Mystérií, které jim pomáhá plně se sladit s jejich posláním.

Od roku 2018 žije ve Finsku.

Life Coach Sylvia Salow Smiling in the forest.
Získejte meditaci ZDARMA

Přihlašte se k odběru novinek