Search
Close this search box.
Lightworker Sylvia Salow in the forest.

Léčení Kněžky

Vstupte do své ženské síly a objevte své dary.

Vítejte ve Škole Mystérií pro knežky

Léčení Kněžky obsahuje 13 osobních lekcí, které Vám pomohou integrovat Vaši žesnkou energii, spojit se svou silou, výléčit zranění duše, která si sebou jako kněžka nesete a spojit se svým posvátným kruhem 12.

Léčení Kněžky Vám pomůže propojit se se svou vnitřní knežkou a posvátnou ženskou linií, která má své kořeny v Lemurii a Venuši. 

Být kněžkou je jako povolání duše, které si sebou neseme po všechny životy. 

Co cítíte, když slyšíte slovo kněžka nebo velekněžka? Máte pocit, že jste jednou z nich, ale zároveň nevíte, co to znamená a jak se s touto silou propojit?

Knežky jsou nositelkami ženského Kristova vědomí a univerzální moudrosti po desetitisíce let. 

I když každá z nás je jedinečná a drží určité kódy ženského vědomí, pracujeme také společně a každá z nás přispívá té druhé.

Pokud cítíte, že jste byla kněžkou v dávných časech, je na čase této části Vás prostor a rozpomenout se na pravou ženskou sílu a otevřít tak nové dveře pro budoucí generace. Ale nejdříve musíme začít s naším jedinečným a elegantním vyjádřením naši podstaty. 

Jsem vděčná, že jste byly dovvedeny na tyto stránky, do moderní školy pro knežky. 

Lightworker Sylvia Salow
Lightworker Sylvia Salow

Co je Léčení Kněžky?

Léčení Kněžky je jedním z pilířů Školy Mystérií Rozpomenutí se. Můžete vstoupit do Léčení Kněžky kdykoliv nebo jako pokračování Lightworker Healing. 

Léčení Kněžky je pro ženy, které cítí, že byly zasvěceny do posvátných ženských mystérií v minulých životech. Tento pocit může být jemný nebo silný, i přesto víte, že se touto cestu máte vydat. 

Léčení Kněžky je jako vstoupení na posvátnou půdu chrámové školy v dávných časech. 

Je omlazující, obnovující a podpůrné a bude vás také doprovázet do těch komnat ve vaší duši, které jste možná uzavřeli, ale které neustále klepou na vaše dveře.

Solární Ženské Kristovo Vědomí

Knežky jsou nositelky ženského Kristova vědomí a pomáhají tedy s duchovní rozvojem na planetě a procesem nanebevzetí (ascension).

Kněžky začaly svou práci v době Lemurie a mají velmi silné pouto k planetě Venuši. Drží dávnou moudrost ve své duši, a proto tvoří nepřetržitou nit Světla a vědomí i v nejtemnějších dobách.

Být kněžkou znamená tkát Třetí Cestu – ta, jež spojuje rozdílné energie duality – umožňující Kristovým kódům být ukotveny na naši planetě a v kolektivním vědomí. 

Vaše duše instikntivně ví, jak toto dělat. 

Dělaly jste to po mnoho životů. 

Je na čase rozpomenout se a vstoupit do své ženské síly. 

Starseed Healer Sylvia Salow

Solární Ženské Kristovo Vědomí

Knežky jsou nositelky ženského Kristova vědomí a pomáhají tedy s duchovní rozvojem na planetě a procesem nanebevzetí (ascension).

Kněžky začaly svou práci v době Lemurie a mají velmi silné pouto k planetě Venuši. Drží dávnou moudrost ve své duši, a proto tvoří nepřetržitou nit Světla a vědomí i v nejtemnějších dobách.

Být kněžkou znamená tkát Třetí Cestu – ta, jež spojuje rozdílné energie duality – umožňující Kristovým kódům být ukotveny na naši planetě a v kolektivním vědomí. 

Vaše duše instikntivně ví, jak toto dělat. 

Dělaly jste to po mnoho životů. 

Je na čase rozpomenout se a vstoupit do své ženské síly. 

Čím je Léčení Kněžky jedinečné?

Léčení Kněžky není o ceremoniích, ale je o cestě ke své duši a ženské energii. Léčení Kněžky se orientuje méně na okolí a více na své nitro. Není to program, kde Vám řeknu, jaké rituály máte dělat, ale povedu Vás k objevení své ženské síly. 

Léčení Kněžky je praktické a integraci své duše a tím, co Vás dělá jedinečnou jako kněžku. 

Je to bezpečné a posvátné místo, kde budete držena a viděna ve své síle i ve svém stínu.

Chci Vám pomoc přestat se skrývat a odmítat svou vnitřní sílu a dary a zároveň přinést léčení nejhlubším zraněním duše, které si sebou nesete s životů, kdy jste byla kněžkou. 

Priestess and Life Coach Sylvia Salow
Priestess and Life Coach Sylvia Salow

Léčení Kněžky Vám pomůže:

  • Porozumět své vnitřní mužské a ženské energii a vybalancovat ji. 
  • Rozpomenout si na klíčové životy jako kněžka.
  • Rozpomenout si na svůj kruh 12 – sestry na úrovni duše, se kterými zde ukotvujete Ženské Kristovo Vědomí. 
  • Naučit se, jak o sebe a své energie pečovat.
  • Rozpomenout se na svou jedinečný aspekt posvátné ženské energie. 

Léčení Kněžky

13 konzultací (75min, 1-na-1)

+ 13 PDF (anglicky)

2 MP3  Aktivace (anglicky)

1: Obnovení posvátnosti

První princip kněžek je posvátnost, naučte se ji obnovit ve svém životě a vážit si sama sebe. Naučíte se také o liniích kněžek. 

2: Lemurské léčení a poničené sesterstvo

Všichni bez ohledu na pohlaví v sobě drží obdiv, a zároveň neporozumění a někdy i strach z ženské síly. Toto zranění je hluboce zakořeněno na kolektivní úrovni. Podíváme se na 3 Lemurské zranění kněžek, a jak přispěly k poničenému sesterstvu. 

3: Vnitřní ženská energie

Kněžky jsou mistryně v udržování rovnováhy mezi ženským a mužským aspektem. To jim umožnilo vést vysokou energii do jejich těl. V této lekci se podíváme na vnitřní sílu, moc a potlačené části Vaši ženské energie. 

4: Vnitřní mužská energie

V této lekci se podíváme na Váš vztah k Vaši vnitřní mužské energii, jak s ní pracovat a co ji případně blokuje a jak to změnit. 

5: Přijíímání

Dovolit si přijímat, být držena a sebepéče může pro kněžku někdy být mimo její komfortní zónu. Příležitostně si můžete dovolit tento „luxus“, ale abyste vstoupili do svého duchovního vedení, musí se péče o sebe na všech úrovních vašeho bytí stát Vaší novou normou. Naučíte se, jak přijímat na úrovni své duše a jak se starat o sebe v těžkých časech, výzvách, vztazích a vašem záměru.

6: Z princezny do královny

Probudit v sobě vědomí královny je jedna z nějvětších transformací, kterou můžete jít jako žena. Je na čase nasadit si svou korunu a vstoupit do své ženské síly. 

7: Sebehodnota

Každá kněžka, bez ohledu na její konkrétní cestu duše, v sobě nese hluboké jizvy, které ji nutí pochybovat o sobě, o své hodnotě, o svých darech, o své intuici a o svém místě ve světě. Někdy můžete cítit svou vlastní hodnotu, jindy zase zakolísáte, když pochybujete o své intuici. Toto sezení nám umožní vše vidět a slyšet a přijmout vaši hodnotu.

8: Bojovnice a cesta vysvobození

Posvátná ženská energie může přenášet hory a tato energie prochází vámi ke zrození a vetkání energie z vyšších dimenzí. Během tohoto sezení se seznámíte se svou vnitřní bojovnicí a využijete její energii a vnitřní oheň k vytvoření své cesty. Rozpomenute se také, co je cesta vysvobození – pravý grál ženské síly.

9: Posvátná unie

Kněžky jsou mistry v posvátném spojení – vyvažují svou božskou, ženskou a mužskou energii. Říká se, že posvátné spojení je cestou k mistroství a osvícení. Po tisíce let kněžky se učily, jak dosáhnout posvátného spojení samy v sobě a pak to učily ostatní. Nyní je čas uvést tyto 2 silné prvotní energie zpět do rovnováhy.

10: Kruh 12

Propojíte se se svým intimním vnitřním kruhem 12 a pochopíte svou roli v kruhu kněžek. Naučíte se, jak využít silnou ženskou kolektivní podporu a komunikovat se svými duševními sestrami z kruhu 12.

11: Léčení duše I

V posledních 3 lekcí se podíváme na zranění duše kněžek z jiných životů, abychom integrovali energii vaší vnitřní kněžky.

12: Léčení duše II

V posledních 3 lekcí se podíváme na zranění duše kněžek z jiných životů, abychom integrovali energii vaší vnitřní kněžky.

3: Léčení duše III

V posledních 3 lekcí se podíváme na zranění duše kněžek z jiných životů, abychom integrovali energii vaší vnitřní kněžky.

PDF (anglicky)

Po každé konzultaci obdržíte PDF, kde najdete další cvičení, která pomohou s integrací daného tématu. 

Co říkají druzí
Často kladené otázky

Léčení Kněžky má za cíl propojit Vás se svou vnitřní kněžkou, vstoupit do své ženské cíly a rozpomenout si na některé klíčové životy jako kněžka. 

Není to místo pro naučení se rituálu, ale je zaměřeno na Vás jako bytost. 

Můžete přejít do mého online obchodu, zde: https://sylviasalow.com/product/priestess-healing/.

Online obchod je anglicky, ale konzultace mohou probíhat česky. 

Po zakoupení programu obdržíte email s rezervační odkazem do online kalendáře, kde si můžete rezervovat čas. 

 

you’ll receive the Zoom link after you schedule the sessions. And after each session, you’ll receive an additional guidebook via email from me.

Během programů následujeme dané osnovy, ale samozřejmě jsou uzpůsobené Vaši cestě a potřebám. Je tam moře místa na osobní otázky a aplikováním všechno na Váš život. Tímto je každý program unikátním osobním zážitkem.

Prozatím jsou programy na individuální bázy.

Záleží na Vás a na tom, jak se naše kalendáře protnou. Sami si můžete určit tempo.  Ideální je mít konzultace pravidelně, každý týden, 2 nebo 3, max. však jednou za měsíc, abyste zůstali v léčivém proudu. 

O Sylvii

SYLVIA SALOW je koučka, lektorka a spisovatelka v oblasti osobního rozvoje a duchovnosti. Pomáhá lidem objevit jejich plný potenciál a vnitřní sílu skrze plné propojení se s jejich duší.

Salow má 3 magisterské tituly v oblasti ekonomie a mezinárodního obchodu, které ji také zavedly do Číny v roce 2012, kde strávila 2 roky a začala tam psát pro svůj první blog. V roce 2017, měla TEDx přednášku v Kuala Lumpur na téma životního poslání.

Od roku 2015, Salow koučovala lidi po celém světě, měla přes 50 přednášek a workshopů, a publikovala 2 knihy.

Ve své práci používá kombinaci duševního a energetického a multidimenzionálního léčení, které lidem pomáhá sladit jejich tělo, mysl, srdce a duši, tak aby se opět propojili s jejich vnitřní silou a životním poslání. Salow dále vede lidi k tomu, aby se rozpomenuli na své pravé já, a proto v roce 2019 založila Školu Mystérií, které jim pomáhá plně se sladit s jejich posláním.

Od roku 2018 žije ve Finsku.

Life Coach Sylvia Salow Smiling in the forest.
Získejte meditaci ZDARMA

Přihlašte se k odběru novinek