Search
Close this search box.
Lightworker Sylvia Salow

Lightworker Healing

Rozpoměnte se na své pravé já a otevřete bránu ke svým darům duše.

Vítejte ve Škole Rozpomenutí se pro Pracovníky Světla!

Lightworker Healing má 10 osobních konzultací, kde uzdravíme a transformujeme zranění duše, nevědomé programy bránící rozpomenutí se na své pravé já a na Vaše poslání. Je to cesta o návratu sama k sobě.

Škola Rozpomenutí se je posvátné místo, kde se můžete propojit se vzpomínkami duše, dát průtok své vnitřní moudrosti, darům a lekcím, které jste kultivovali během svých životů. 

Jako Pracovník Světla (lightworker), jste vždy věděli, že zde máte hluboké poslání, který zahrnuje druhé lidi a planetu. Uvědomujete si, že od toho poslání nemůžete utéct. Vždy Vás osud nasměřuje zpět. 

Zkoušeli jste žít normální život podle představ druhých, ale nikdy Vás to nenaplňovalo. Zpochybňovali jste svůj vnitřní hlas, který Vás vedl k rozpomenutí se. Ztratili jste sami sebe v práci, vztazích, a běžném životě. A i přesto, jste dnes tady a čtete tyto řádky. 

Něco Vás sem vedlo. Něco se ve Vás probudilo. Možná nevíte, co se ve Vás mění, ale víte, že je to posvátné. Cítíte změnu ve svém srdci a ve své duši. 

Tohle je Váš čas. Jste tady, abyste se rozpomenuli na své pravé já a nechali své vnitřní kouzlo pomoc druhým. Ostatní na Vás čekají a hluboko uvnitř to víte. 

Jste připraveni následovat svou duši?

– Sylvia Salow 

Lightworker Sylvia Salow in the forest.

Co Vám přinese Lightworker Healing

Pochopíte svou unikátní cestu, své dary, a jak vstoupit do svého životního smyslu s jasností. 

 • Projdete 10 iniciacemi, které probudí Vaše vzpomínky duše, rozpomenutí se na dary duše a skutečný potenciál. 
 • Zvědomíte si a necháte odejít to, co Vás brzdí. Bez ohledu, jak moc jste se snažili, vždy tam existovala neviditelná bariéra, která Vás držela zpět. Možná nevíte, co to přesně je, ale cítíte to pokaždé, když chcete vykročit správným směrem. Je na čase to nechat jít. 
 • Obdržte energii a léčení duše, které Vás povede ke svému pravému já. 
 • Naučíte se stát v centru své síly a chránit se před nechtěnými energiemi. 
 • Rozpusíte nejhlubší strachy o tom, kdo jste a co jste se přišli prožít. 
 • Naučíte se lépe porozumět svým darům a duchovní cestě i na praktické ůrovni. 
 • Otevřete se energii hojnosti, která Vám umožní přilákat si do života zdroje, které potřebujete. 
 • Naučíte se používat kvantové skoky a kolapsovat čas. 

How Is Lightworker Healing Unique?

The Lightworker Healing is unlike anything you’ve been through, or you’ve learned from others. The curriculum and the tools come from my remembrance of my Atlantean, Egyptian, and Lyran, Pleiadean, Sirian, Arcturian lives.It’s the remembrance of what is returning slowly back to Earth. And YOU are a part of this process.

I could always remember and see things that were not of the visible world, yet they’re interacting and impacting everything we do and who we are.

Already as a little girl, I knew that we’d go through a grand awakening during our lives, and we’ll remember the wisdom and magic from long lost places of Atlantis, Lemuria, and ancient civilizations across the world and in the stars and will go BEYOND them. And the time has come.

If you’re reading these words, a part of you is remembering and waking up.

You and I have met before in the temple schools and on different planets. And now our paths crossed again to continue our work. My part is to help youREMEMBER your true self, your magic, and wisdom. My soul purpose is to walk by your side and assist you at all levels of your being to help you step into your uniqueness.

Why would you want to remember?

Because you’re the medicine for this world. And you know it. A part of you is tired of pretending that you’re someone else. And the other part feels scared to embrace your potential. It’s alright to feel mixed feelings. We’ve all felt them. I’m here with you.

I’ve been where you are right now, and I decided not to let anything stop me from remembering. Are you willing to make the same choice? Your ‘yes’ is all that is required.

No amount of waiting will ever silence your inner calling. Because the inner call is YOU. You’re about to meet yourself at a deeper level than ever before, and it’ll feel light, ease, and deeply nourishing. You’ll shed tears of gratitude and wonder why haven’t you started sooner.

Lightworker Sylvia Salow

Čím je Lightworker Healing jedinečný?

Lightworker Healing je pravděpodobně jiný než co jste zatím zkusili. Osnova konzultací a techniky léčení ke mě přišly z mých vzpomínek z Altantidy, Egypta, a konstlací Lyry, Velké Medvědice, Siriusu a Plejád. Je to rozpomenutí se toho, co se nyní navrací na Zem. A Vy jste součástí tohoto procesu. 

Od útlého dětství jsem si pamataovala a viděla věci, které většinou bývají neviditelné, a i přesto ovlivňují všechno kolem nás. 

Věděla jsem, že během našich životů projdeme kolektivním probuzením a rozpomeneme se na magii a vědomost dávných časů a s těmito vzpomínkami vytvoříme něco, co na Zemi zatím ještě neexistovalo. A ten čas je tady. 

Pokud čtete tyto řádky, část vás se probouzí a rozpomíná. 

Setkali jsme se v jiných životech a nyní se naše cesty znovu protkly, abychom pokračovali v naší práci. Moje část naši dohody je pomoc Vám vzpomenout si na své pravé já. Kráčet část cesty spolu s Vámi a pomoc Vám rozpomenout se na svou jedinečnost. 

Proč bychom si měli rozpomenout na své pravé já?

Protože co nosíte hluboko ve své duši je medicína pro svět. Hluboko uvnitř to víte. Část Vás je unavená předstírat, že jste někdo jiný. A druhá část se bojí vstoupit do svého pravého potenciálu, protože co pak? Pak neexistují žádné výmluvy, fantazie, stanete se tím, kým jste sem přišli být. Je v pořádku mít smíšené pocity. Každý je na této cestě má. Otázka je, jaký hlas budete následovat? Hlas strachu nebo Vyššího Já?

Bez ohledu na to, jak dlouho budete čekat, toto vnitřní volání nikdy nezmizí. Protože ten hlas, co Vás volá jste Vy. Jste na pokraji toho potkat své já hlouběji a upřímněji, než kdy předtím. 

Co můžete obdržet?

Lightworker Healing je pro Vás, pokud:

 • Chcete nechat odejít vrstvy nevědomých programů a zranění duše, která Vám brání rozpomenout si na své pravé já. 
 • Jste unaveni utíkat od svých snů a smyslu života. Víte, že nadešel Váš čas. 
 • Ale nejste si jistí, jak vstoupit do své síly duše a potenciálu. Zažíváte chvíle jasnosti a nadšení, a pak spadne zpět do starých vzorců. 

 

Dovolte mi ukázat Vám cestu. 

Starseed Healer Sylvia Salow
Starseed Healer Sylvia Salow

Kdo jste?

 • Hledali jste vždy něco hlubšího, když se ostatní spokojili s odpovědmi, vy jste chtěli jít do větší hloubky. Přemýšlíte nad tím, proč jste tady, kdo jste, a jak nelépe použít svůj potenciál. 
 • Vždy jste cítíli, že jste zde pro něco většího a věděli, že jednou nastane Váš čas. 
 • Cítíte hlubukou touhu přispět svými dary ostatním. 
 • Jste unaveni zůstávat na povrchu a číst duchovní knihy. Chcete zažít něco, co Vás vytrhne ze smyček, které jste si vytvořili a konečně se můžete propojít se svým srdcem a duší. 
 • Chcete plně použít své dary duše, talenty a naučit se pracovat se svým potenciálem. 
 • Chtěli byste cítit propojenost s vesmírem, Bohem, Vyšším Já 24 hodin denně, bez ohledu na to, co se ve Vašem životě odehrává. 

How Is Lightworker Healing Unique?

After years of working with Lightworkers, I can see clear patterns that hold them back from doing their work and living in abundance.

Although the path of each of us is unique, specific dynamics move through our lives. All lightworkers experience similar challenges and initiations into their potential.

Soul dynamics don’t know gender, race, time, or age. They’re impersonal and transcend beyond our human selves. I’ve been paying close attention to those dynamics, and Lightworker Healing results from my work.

I’ve used the remembrance of my ancient and Starseed lives to pull myself out of the ash of my previous existence about a decade ago after meeting my twin flame when my life fell apart. I’ve practiced every technique, healing modality, and initiation on myself to recreate my life. The remembrance of ancient and Starseed healing techniques and long-lost wisdom have always been flooding to my consciousness. I didn’t go through the veil of forgetfulness so fully and completely as one “should.”

Since healing myself, I’ve guided brilliant lightworker clients worldwide, witnessing them blossoming up and embracing their own inner magic.

My purpose is to bring this knowledge back to Earth and to reawaken the same infinite source of remembrance within you so that you can do your own magic.

Because YOU are so needed RIGH NOW. The world needs you more than ever. I know it can feel overwhelming, but it’s the only way that brings deep fulfillment. I’ll take your hand and walk this path with you. You’re never alone. And you’re always loved and cherished. We, lightworkers and starseeds, need each other. Don’t forget it.

In my visions, I’ve been listening to your whispers for a long time. It’s part of my purpose to show you the way to embody the Light of your Soul.

Are you with me?

Lightworker Healer Sylvia Salow meditating in the forest.

Ukáži Vám cestu

Po letech práce s Pracovníky Světla mohu vidět jasně, co je drží zpět od sdílení jejich darů s druhými. 

Ačkoliv cesta každého z nás je jedinečná, existují určité dynamiky, které ovlivňují naši duchovní cestu. Všichni Pracovníci Světla zažívají podobné těžkosti a iniciace do jejich potenciálu. 

Dynamiky duše neznají pohlaví, čas, věk, a hranice, které si naše mysl vytváří. Tyto zákonnitosti existují mimo čas a prostor a jsou transcendentní mimo naše individuální já. Já jsem vždy věnovala velkou pozornost těmto dynamikám a Lightworker Healing je výsledkem. 

Každou techniku, iniciaci jsem praktikovala sama na sobě a díky této práce zcela přetvořila svůj život. Vzpomínky dávných vědomosti a léčivých technik pluly s lehkostí na mou mysl, abych je mohla sdílet s Vámi. 

Od té doby jsem vedla Pracovníky Světla po celém světě těmito technikami a iniciacemi a mohla tak zblízka sledovat jejich plný rozkvět. 

Mým smyslem je přinést tyto vědomosti a techniky zpět na Zem a propojit Vás s Vaší duší a Vyšším Já. 

Protože Váš čas je nyní – ne zítra, ne v jiném životě, ale právě v tuto vteřinu. Svět Vás potřebuje více, než si dokážete představit. Provedu Vás cestou rozpomenutí se krok po kroku. 

Jste připraveni?

Lightworker Healing

10 Osobních online konzultací (75min)

+ 10 PDF (česky)
+ 13 BONUSŮ (anglicky)

1. Iniciace do Cesty Rozpomenutí Se

V úvodní lekci projdete 4 úrovněmi zasvěcení do cesty rozpomenutí se pravého já a vzpomínek duše. To také pomůže k vědomému propojení se s duší. 

2. Vnitřní a Magické Dítě

Naučte se, jak pracovat se svým emočním tělem a propojit se se svou vnitřní nevyčerpatelnou studnicí kreativity, a jak se podpořit na své duchovní cestě. 

3. Dary Duše

Provedu Vás procesem vědomého propojení se s Vyšším Já a s duší a s dary své duše. Vneseme světlo do Vašeho životního poslání. 

4. Zranění Duše

V závislosti na tom, kde se na své cestě nacházíte budeme pracovat se zraněním duše a největšími bloky, které se projevují v tomto životě, anebo nahlédneme do minulých žitovů.

5. Hojnost

Změníme Váš pohled na finanční hojnost, aby Vás mohla podporovat ve Vašem poslání. Principy hojnosti, které se zde naučíte jsou ukotveny v 5D a sahají mnohem hlouběji, než naše pojetí peněz. Jako Pracovník Světla je důléžité umět si přivolat zdroje na všech úrovních, abyste se plně mohli soustředit na své poslání. 

6. Léčení Duše

Podíváme se na hluboce zakořeněné energetické bloky na úrovni duše, které Vám brání ve vědomém splynutí se svou duší. 

7. Vztahy

Partnerské, přátelské a rodinné vztahy jsou místem, kde sdílíte své světlo, ale i přesto jsou častým místem, kde dáváme svou osobní sílu pryč anebo nevědomky čekáme, až ostatní budou na stejné stránce s námi. V této lekci se podíváme na to, jak vytvořit větší smysl harmonie ve Vašich vztazích. 

8. Kristovo Vědomí

V této lekci, ve Vás aktivuju Kristovo vědomí a naučím Vás, jak jej plně integrovat ve svém životě. Provedu Vás také do tajů Kristova vědomí.

Naučím Vás také, jak se starat o svou energii a jak nenechat negativní energii Vás ovlivnit a vyhnout se energii vyčerpání.

9. Zranění Duše II.

Toto je 3. lekce v Lightworker Healing (spolu s 4. a 6.), kde budeme léčit a rozpouštět zranění duše, která Vám pomohou rozpomenout se na své pravé já.

10. Kvantové Skoky a Integrace

Naučím Vás, jak vytvářet kvantové změny ve svém životě, a jak integrovat energii duše a vetkat ji do svého poslání a každodenního života. 

Bonusy

 • 13 unikátních videí a meditací, které slouží jako samostudium. Tyto materiály jsou v anglickém jazyce.  
 • 10 PDF s dalším technikami a otázkami pro prohloubění naši práce. Tyto PDF jsou k dispozici v češtině. 
 • Meditační album k propojení se s duší a Vyšším Já. Meditační album je k dispozici v angličtině a češtině.
Co říkají druzí
O Sylvii

SYLVIA SALOW je koučka, lektorka a spisovatelka v oblasti osobního rozvoje a duchovnosti. Pomáhá lidem objevit jejich plný potenciál a vnitřní sílu skrze plné propojení se s jejich duší.

Salow má 3 magisterské tituly v oblasti ekonomie a mezinárodního obchodu, které ji také zavedly do Číny v roce 2012, kde strávila 2 roky a začala tam psát pro svůj první blog. V roce 2017, měla TEDx přednášku v Kuala Lumpur na téma životního poslání.

Od roku 2015, Salow koučovala lidi po celém světě, měla přes 50 přednášek a workshopů, a publikovala 2 knihy.

Ve své práci používá kombinaci duševního a energetického a multidimenzionálního léčení, které lidem pomáhá sladit jejich tělo, mysl, srdce a duši, tak aby se opět propojili s jejich vnitřní silou a životním poslání. Salow dále vede lidi k tomu, aby se rozpomenuli na své pravé já, a proto v roce 2019 založila Školu Mystérií, které jim pomáhá plně se sladit s jejich posláním.

Od roku 2018 žije ve Finsku.

Life Coach Sylvia Salow Smiling in the forest.
Získejte meditaci ZDARMA

Přihlašte se k odběru novinek