Jaký je rozdíl mezi mužskou a ženskou energií?

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

Každý z nás má v sobě mužskou a ženskou energii. Tyto energie nemají nic společného s pohlavím, a proto muži i ženy mají v sobě obě polarity. Možná se vám vybaví muž, pro kterého je jednoduché vyjádřit jeho pocity. Nebo si vzpomenete na kamarádku, která je si jde tvrdě za svým cílem. Nicméně, jedna z těchto energií bývá dominantní, a proto můžeme být více v naší ženské nebo mužské energii.

Naše mužská a ženská energie mají pozitivní a negativní aspekty. V tomto článku se soustředím na jejich pozitivní kvality, abyste je v sobě mohli probudit.

 

Co je ženská energie?

Ženská energie je plynoucí a dynamická. Její pohyby a rozhodnutí se nedají předpovědět nebo vždy vysvětlit logickou myslí. Nedá se spoutat sociálními normami, protože ženská energie následuje pouze svojí intuici a srdce.

 

Ženská energie je jako řeka posetá nesčetně zákrutími. Někdy je tichá a trpělivá. Jindy divoká a burácející.

 

Podstatou ženské energie je tvoření z ničeho. Na rozdíl od mužské energie, nepotřebuje následovat postupy jako třeba 10 kroků k manifestaci. Naopak, ženská energie ztělesní frekvenci toho, co si přeje vytvořit, a pak to k sobě přitáhne jako magnet. Nic nedokáže odolat její magnetizující energii, a proto co si přeje, bude její.

 

Dalším aspektem ženské energie je síla. 

 

Ženská síla pochází z jejího spojení s duší, přírodou a sama se sebou. Ženská energie se nebojí sestoupit do svých stínů. Naopak, ráda se setká se svými vnitřními démony, protože si je vědoma toho, že svoji sílu a sama sebe potká na místech, kam se většina neodváží vkročit.

Ženská energie vidí možnosti, které jsou skryty strukturované, mužské energii. Proto umí vytvořit i příležitosti, které jsou zdánlivě v rozporu s logikou, a byly dosud považovány za nemožné. Když muž nebo žena tvoří z jejich ženské energie, napojí se na své vyšší já a vesmírnou energii, která vede jejich kroky.

Géniové, jako například Nikola Tesla, tvořili z jejich ženské energie s stahovali si úžasné myšlenky z Akaši. Když tvoříme z čisté ženské energie, tak se zdá, jako kdyby se nás omezení netýkala.

 

Ženská energie může fungovat mimo pravidla mysli a tvořit cesty, které byly doposud nepoznané. 

 

Ženská energie potřebuje ke svému životu vyjádření a tvorbu. Bez nich trpí. Součástí tvorby je i destrukce. Proto ženská energie dokáže rozpoznat, kdy je správný čas něco vytvořit, a kdy naopak něco zničit. Nechává odejít ze svého života staré, omezující a nepotřebné, aby vytvořila prostor něčemu novému. Dokáže také rozpoznat, kdy je na čase zpomalit a pečovat o nové projekty, myšlenky a sama sebe. Proto žije v souladu se zákony zrození a smrti.

Člověk s dominantní ženskou energií se nebojí projevit své pocity. Je si vědom toho, že pocity jsou užiteční poslové podvědomé mysli a nesou s sebou důležité lekce. Nebojí se jít do hlubin svého srdce. Ženská energie nás nutí pravidelně ponořit se sama do sebe, abychom znovu povstali silnější a moudřejší.

Dalším aspektem ženské energie je její vnímání času. Nepřemýšlí lineárně, naopak, vnímá cykly a propojenost času. Ví, že všechno je v životě propojeno, a proto nevidí situace odděleně. Pro ženskou energii to není o tom, jak se dostat z bodu A do bodu B. Naopak je to o tom, jak se může dostat kamkoliv si přeje, i když se to nenachází na mapě. Pokud potřebuje, tak vytvoří červí díru, aby cestovala snadněji a rychleji.

 

Co je mužská energie?

Mužská energie je stabilní a předvídatelná. Jejími silnými stránkami jsou síla vůle, jasnost a schopnost soustředit se. Mužská energie kvete ve světě struktur a jasně stanovených pravidel, protože jí to umožňuje rychle se rozhodnout a vědět, co je potřeba udělat a kam to povede.

Pokud bychom nahlíželi na ženskou energii jako na sloveso, tak mužská energie je podstatným jménem. Milovat a láska. Znát a znalost. Toužit a touha. Ženská energie je proměnlivá, stejně jako sloveso, a mužská energie je jejím výsledkem.

Jedním z nejkrásnějších darů mužské energie je jasnost myšlení. Pokud člověk stojí ve své mužské energii, tak dokáže vidět skrze iluze a zmatek. Rozpozná, co je pravda a nenechá s sebou nikým manipulovat. Když používáme jasnost myšlení, tak víme, kterým směrem jdeme, a proto také víme, co se musí stát, abychom se tam dostali. Jasnost je mistrem v plánování a vytváření postupů na základě logiky a minulých zkušeností.

Stejně jako rytíř na bílém koni, i mužská energie je ochranářská. Již zdálky dokáže rozpoznat nebezpečí a ochránit tak sám sebe a to, na čem mu záleží. Vždy bojuje za to, co miluje a čemu věří.

Vzhledem k tomu, že jasnost a schopnost soustředit se, jsou jedním z největších darů, člověk v mužské energii je upřímný. Nepotřebuje se nikomu zalíbit, nestará se o to, co si ostatní myslí a postaví se za to, čemu věří.

 

Mužská energie se nesnaží umenšit tím, že hraje hry. Pokud s ním někdo nesouhlasí, tak může odejít. 

 

Dalším skvostem mužské energie je silný smysl pro spravedlnost. Mužská energie nás vede k tomu, abychom udělali, co je správné, i když musíme jít do nepříjemného konfliktu. Nesnaží se nikomu nadržovat (ani jeho blízkým), protože je vždy spravedlivý. Proto nás naše mužská energie vede k následování našeho životního poslání. Když následujeme cestu našeho nejvyššího potenciálu, tak musíme mnohdy udělat tlustou čáru a odejít z míst, která nám již neslouží.

Mužská energie uvažuje v lineárním smyslu. Proto ví, že aby došel do bodu C, tak musí nejprve jít do bodu A a B. Proto většinou následuje plán, ale pokud je plán v rozporu s jeho hodnotami, tak se nebojí vytvořit si nový plán.

SDÍLEJTE TENTO ČLÁNEK

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

PODPOŘTE SVOJI ZMĚNU

léčení zlatým světlem pro pracovníky světla sylvia salow

Léčení Zlatým Světlem

5 * 90min konzultace + 5 PDF

Online Koučování

90min konzultace

Získejte meditaci ZDARMA

Přihlašte se k odběru novinek

Pro personalizaci vašeho zážitku na našich stránkách, používáme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s Pravidly a Podmínkami a s Ochrannou osobních údajů.

0

Your Cart