Search
Close this search box.

Jaký je rozdíl mezi mužskou a ženskou energií?

Každý z nás má v sobě mužskou a ženskou energii. Tyto energie nemají nic společného s pohlavím, a proto muži i ženy mají v sobě obě polarity. Možná se vám vybaví muž, pro kterého je jednoduché vyjádřit jeho pocity. Nebo si vzpomenete na kamarádku, která je si jde tvrdě za svým cílem. Nicméně, jedna z těchto energií bývá dominantní, a proto můžeme být více v naší ženské nebo mužské energii.

Naše mužská a ženská energie mají pozitivní a negativní aspekty. V tomto článku se soustředím na jejich pozitivní kvality, abyste je v sobě mohli probudit.

Vítejte do Školy Mystérií

Vydejte se na cestu rozpomenutí svého pravého já a vyléčení zranění duše.

Co je ženská energie?

Ženská energie je plynoucí a dynamická. Její pohyby a rozhodnutí se nedají předpovědět nebo vždy vysvětlit logickou myslí. Nedá se spoutat sociálními normami, protože ženská energie následuje pouze svojí intuici a srdce.

 

Ženská energie je jako řeka posetá nesčetně zákrutími. Někdy je tichá a trpělivá. Jindy divoká a burácející.

 

Podstatou ženské energie je tvoření z ničeho. Na rozdíl od mužské energie, nepotřebuje následovat postupy jako třeba 10 kroků k manifestaci. Naopak, ženská energie ztělesní frekvenci toho, co si přeje vytvořit, a pak to k sobě přitáhne jako magnet. Nic nedokáže odolat její magnetizující energii, a proto co si přeje, bude její.

 

Dalším aspektem ženské energie je síla. 

 

Ženská síla pochází z jejího spojení s duší, přírodou a sama se sebou. Ženská energie se nebojí sestoupit do svých stínů. Naopak, ráda se setká se svými vnitřními démony, protože si je vědoma toho, že svoji sílu a sama sebe potká na místech, kam se většina neodváží vkročit.

Ženská energie vidí možnosti, které jsou skryty strukturované, mužské energii. Proto umí vytvořit i příležitosti, které jsou zdánlivě v rozporu s logikou, a byly dosud považovány za nemožné. Když muž nebo žena tvoří z jejich ženské energie, napojí se na své vyšší já a vesmírnou energii, která vede jejich kroky.

Géniové, jako například Nikola Tesla, tvořili z jejich ženské energie s stahovali si úžasné myšlenky z Akaši. Když tvoříme z čisté ženské energie, tak se zdá, jako kdyby se nás omezení netýkala.

 

Ženská energie může fungovat mimo pravidla mysli a tvořit cesty, které byly doposud nepoznané. 

 

Ženská energie potřebuje ke svému životu vyjádření a tvorbu. Bez nich trpí. Součástí tvorby je i destrukce. Proto ženská energie dokáže rozpoznat, kdy je správný čas něco vytvořit, a kdy naopak něco zničit. Nechává odejít ze svého života staré, omezující a nepotřebné, aby vytvořila prostor něčemu novému. Dokáže také rozpoznat, kdy je na čase zpomalit a pečovat o nové projekty, myšlenky a sama sebe. Proto žije v souladu se zákony zrození a smrti.

Člověk s dominantní ženskou energií se nebojí projevit své pocity. Je si vědom toho, že pocity jsou užiteční poslové podvědomé mysli a nesou s sebou důležité lekce. Nebojí se jít do hlubin svého srdce. Ženská energie nás nutí pravidelně ponořit se sama do sebe, abychom znovu povstali silnější a moudřejší.

Dalším aspektem ženské energie je její vnímání času. Nepřemýšlí lineárně, naopak, vnímá cykly a propojenost času. Ví, že všechno je v životě propojeno, a proto nevidí situace odděleně. Pro ženskou energii to není o tom, jak se dostat z bodu A do bodu B. Naopak je to o tom, jak se může dostat kamkoliv si přeje, i když se to nenachází na mapě. Pokud potřebuje, tak vytvoří červí díru, aby cestovala snadněji a rychleji.

 

Co je mužská energie?

Mužská energie je stabilní a předvídatelná. Jejími silnými stránkami jsou síla vůle, jasnost a schopnost soustředit se. Mužská energie kvete ve světě struktur a jasně stanovených pravidel, protože jí to umožňuje rychle se rozhodnout a vědět, co je potřeba udělat a kam to povede.

Pokud bychom nahlíželi na ženskou energii jako na sloveso, tak mužská energie je podstatným jménem. Milovat a láska. Znát a znalost. Toužit a touha. Ženská energie je proměnlivá, stejně jako sloveso, a mužská energie je jejím výsledkem.

Jedním z nejkrásnějších darů mužské energie je jasnost myšlení. Pokud člověk stojí ve své mužské energii, tak dokáže vidět skrze iluze a zmatek. Rozpozná, co je pravda a nenechá s sebou nikým manipulovat. Když používáme jasnost myšlení, tak víme, kterým směrem jdeme, a proto také víme, co se musí stát, abychom se tam dostali. Jasnost je mistrem v plánování a vytváření postupů na základě logiky a minulých zkušeností.

Stejně jako rytíř na bílém koni, i mužská energie je ochranářská. Již zdálky dokáže rozpoznat nebezpečí a ochránit tak sám sebe a to, na čem mu záleží. Vždy bojuje za to, co miluje a čemu věří.

Vzhledem k tomu, že jasnost a schopnost soustředit se, jsou jedním z největších darů, člověk v mužské energii je upřímný. Nepotřebuje se nikomu zalíbit, nestará se o to, co si ostatní myslí a postaví se za to, čemu věří.

 

Mužská energie se nesnaží umenšit tím, že hraje hry. Pokud s ním někdo nesouhlasí, tak může odejít. 

 

Dalším skvostem mužské energie je silný smysl pro spravedlnost. Mužská energie nás vede k tomu, abychom udělali, co je správné, i když musíme jít do nepříjemného konfliktu. Nesnaží se nikomu nadržovat (ani jeho blízkým), protože je vždy spravedlivý. Proto nás naše mužská energie vede k následování našeho životního poslání. Když následujeme cestu našeho nejvyššího potenciálu, tak musíme mnohdy udělat tlustou čáru a odejít z míst, která nám již neslouží.

Mužská energie uvažuje v lineárním smyslu. Proto ví, že aby došel do bodu C, tak musí nejprve jít do bodu A a B. Proto většinou následuje plán, ale pokud je plán v rozporu s jeho hodnotami, tak se nebojí vytvořit si nový plán.

Pomohl Vám článek?

Podpořte mou práci skrze online programy.

Podobné články

Odebírejte novinky

Obdržte dávku inspirace do Vašeho inboxu.

7 Cest k propojení se s duší

Získejte meditaci ZDARMA

Přihlašte se k odběru novinek